Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄավոր 1

ԿԱՄավոր 2

Ակտիվներ

13,070,691.0

94,842,749.0

Եկամտաբերություն
(օրական)
 • օրական
 • տարվա սկզբից
 • վերջին 12 ամիսների
 • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
 • ստեղծման պահից(մ. տ.)
 • վերջին ամսվա
 • վերջին 3 ամիսների
 • ստեղծման պահից

 • -0.0460 %
 • 6.9969 %
 • 8.7650 %
 • -
 • 10.9005 %
 • 1.2390 %
 • 2.4534 %
 • 58.6860 %

 • -0.0423 %
 • 7.3941 %
 • 9.3544 %
 • -
 • 12.3075 %
 • 1.3830 %
 • 2.4291 %
 • 67.8710 %

Փայի հաշվարկային արժեք

1586.86

1678.71

Ռիսկայնություն

Կայուն եկամտային

Կոնսերվատիվ

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

մինչև 50%

մինչև 50%

Կառավաման վճար

1,8 %

2 %

Մարման վճար

1 %

1 %

Թողարկման վճար

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

41.4489

39.4181

Ծախսերի գործակից

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Բերված տվյալները ներկայացված են 31.05.2014թ. դրությամբ:

 

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 03/06/2014 16:42