Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄավոր 1

ԿԱՄավոր 2

Ակտիվներ

13,655,199.7

100,652,475.2

Եկամտաբերություն
(օրական)
 • օրական
 • տարվա սկզբից
 • վերջին 12 ամիսների
 • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
 • ստեղծման պահից(մ. տ.)
 • վերջին ամսվա
 • վերջին 3 ամիսների
 • ստեղծման պահից

 • -0.0645 %
 • 1.0017 %
 • 5.1016 %
 • -
 • 10.2614 %
 • 0.0684 %
 • 0.9156 %
 • 61.0230 %

 • -0.0663 %
 • 1.0888 %
 • 5.3901 %
 • -
 • 11.5331 %
 • 0.0253 %
 • 0.9958 %
 • 70.2840 %

Փայի հաշվարկային արժեք

1610.23

1702.84

Ռիսկայնություն

Կայուն եկամտային

Կոնսերվատիվ

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

մինչև 50%

մինչև 50%

Կառավաման վճար

1,8 %

2 %

Մարման վճար

1 %

1 %

Թողարկման վճար

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

25.0958

23.6312

Ծախսերի գործակից

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 31/01/2018 11:20