Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄավոր 1

ԿԱՄավոր 2

Ակտիվներ

13,391,425.6

112,015,600.5

Եկամտաբերություն
(օրական)
 • օրական
 • տարվա սկզբից
 • վերջին 12 ամիսների
 • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
 • ստեղծման պահից(մ. տ.)
 • վերջին ամսվա
 • վերջին 3 ամիսների
 • ստեղծման պահից

 • -0.1935 %
 • 0.3790 %
 • 5.0555 %
 • 7.8297 %
 • 9.6273 %
 • 0.4379 %
 • 1.3468 %
 • 67.6560 %

 • -0.1935 %
 • 0.3234 %
 • 5.2160 %
 • 8.0012 %
 • 10.7378 %
 • 0.3683 %
 • 1.2954 %
 • 77.4300 %

Փայի հաշվարկային արժեք

1676.56

1774.3

Ռիսկայնություն

Կայուն եկամտային

Կոնսերվատիվ

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

մինչև 50%

մինչև 50%

Կառավաման վճար

1,8 %

2 %

Մարման վճար

1 %

1 %

Թողարկման վճար

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

31.2679

31.9867

Ծախսերի գործակից

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 31/01/2018 11:20