Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄավոր 1

ԿԱՄավոր 2

Ակտիվներ

13,537,083.5

96,944,869.0

Եկամտաբերություն
(օրական)
 • օրական
 • տարվա սկզբից
 • վերջին 12 ամիսների
 • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
 • ստեղծման պահից(մ. տ.)
 • վերջին ամսվա
 • վերջին 3 ամիսների
 • ստեղծման պահից

 • -0.0244 %
 • 0.0853 %
 • 6.7962 %
 • -
 • 10.6252 %
 • 0.3484 %
 • 1.8134 %
 • 59.5620 %

 • -0.0213 %
 • 0.0920 %
 • 7.0868 %
 • -
 • 11.9509 %
 • 0.2694 %
 • 1.8300 %
 • 68.6050 %

Փայի հաշվարկային արժեք

1595.62

1686.05

Ռիսկայնություն

Կայուն եկամտային

Կոնսերվատիվ

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

մինչև 50%

մինչև 50%

Կառավաման վճար

1,8 %

2 %

Մարման վճար

1 %

1 %

Թողարկման վճար

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

32.6120

30.3180

Ծախսերի գործակից

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Բերված տվյալները ներկայացված են 31.05.2014թ. դրությամբ:

 

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 03/06/2014 16:42