Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄավոր 1

ԿԱՄավոր 2

Ակտիվներ

13,667,620.5

104,996,597.2

Եկամտաբերություն
(օրական)
 • օրական
 • տարվա սկզբից
 • վերջին 12 ամիսների
 • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
 • ստեղծման պահից(մ. տ.)
 • վերջին ամսվա
 • վերջին 3 ամիսների
 • ստեղծման պահից

 • 0.0541 %
 • 2.0630 %
 • 5.3069 %
 • 9.4131 %
 • 9.9628 %
 • 0.1644 %
 • 1.0508 %
 • 62.7150 %

 • 0.1362 %
 • 2.1549 %
 • 5.3721 %
 • 10.6301 %
 • 11.1698 %
 • 0.2774 %
 • 1.0547 %
 • 72.0800 %

Փայի հաշվարկային արժեք

1627.15

1720.8

Ռիսկայնություն

Կայուն եկամտային

Կոնսերվատիվ

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

մինչև 50%

մինչև 50%

Կառավաման վճար

1,8 %

2 %

Մարման վճար

1 %

1 %

Թողարկման վճար

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

27.8077

24.8501

Ծախսերի գործակից

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 31/01/2018 11:20