Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄավոր 1

ԿԱՄավոր 2

Ակտիվներ

13,447,251.8

107,765,632.1

Եկամտաբերություն
(օրական)
 • օրական
 • տարվա սկզբից
 • վերջին 12 ամիսների
 • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
 • ստեղծման պահից(մ. տ.)
 • վերջին ամսվա
 • վերջին 3 ամիսների
 • ստեղծման պահից

 • 0.0647 %
 • 3.7823 %
 • 5.7531 %
 • 9.5401 %
 • 9.8360 %
 • 0.4907 %
 • 1.7621 %
 • 65.4560 %

 • 0.0577 %
 • 4.0291 %
 • 5.9948 %
 • 10.7077 %
 • 11.0177 %
 • 0.5809 %
 • 1.9638 %
 • 75.2370 %

Փայի հաշվարկային արժեք

1654.56

1752.37

Ռիսկայնություն

Կայուն եկամտային

Կոնսերվատիվ

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

մինչև 50%

մինչև 50%

Կառավաման վճար

1,8 %

2 %

Մարման վճար

1 %

1 %

Թողարկման վճար

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

31.7542

29.1829

Ծախսերի գործակից

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 31/01/2018 11:20