Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս A

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս B

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս C

Ակտիվներ

-

-

-

Եկամտաբերություն
(օրական)
 • օրական
 • տարվա սկզբից
 • վերջին 12 ամիսների
 • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
 • ստեղծման պահից(մ. տ.)
 • վերջին ամսվա
 • վերջին 3 ամիսների
 • ստեղծման պահից

 • 0.0203 %
 • 5.3871 %
 • 18.1036 %
 • -
 • 19.8575 %
 • 1.1838 %
 • 4.7591 %
 • 141.8950 %

 • 0.0187 %
 • 5.1951 %
 • 17.3967 %
 • -
 • 19.1306 %
 • 1.1318 %
 • 4.6028 %
 • 134.8250 %

 • 0.0159 %
 • 4.9234 %
 • 16.4027 %
 • -
 • 18.1785 %
 • 1.0589 %
 • 4.3812 %
 • 125.8130 %

Փայի հաշվարկային արժեք

2418.95

2348.25

2258.13

Ռիսկայնություն

-

-

-

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

0%

0 %

0 %

Կառավաման վճար

0,4 %

1 %

1,85 %

Մարման վճար

0 %

• փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 12 ամսվա համար` 3% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 13-րդ ամսից մինչև 60-րդ ամիսը ներառյալ` 1.65% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 60-րդ ամսից հետո` 1%

0 %

Թողարկման վճար

4 %

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

68.3985

65.7845

62.1868

Ծախսերի գործակից

-

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 31/01/2018 11:21