Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս A

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս B

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս C

Ակտիվներ

-

-

-

Եկամտաբերություն
(օրական)
 • օրական
 • տարվա սկզբից
 • վերջին 12 ամիսների
 • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
 • ստեղծման պահից(մ. տ.)
 • վերջին ամսվա
 • վերջին 3 ամիսների
 • ստեղծման պահից

 • 0.0270 %
 • 16.5010 %
 • 18.6361 %
 • -
 • 20.0738 %
 • 4.2210 %
 • 7.1332 %
 • 126.2450 %

 • 0.0254 %
 • 15.8861 %
 • 17.9269 %
 • -
 • 19.3457 %
 • 4.1719 %
 • 6.9716 %
 • 120.1860 %

 • 0.0235 %
 • 15.0209 %
 • 16.9286 %
 • -
 • 18.3983 %
 • 4.1015 %
 • 6.7429 %
 • 112.4920 %

Փայի հաշվարկային արժեք

2262.45

2201.86

2124.92

Ռիսկայնություն

-

-

-

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

0%

0 %

0 %

Կառավաման վճար

0,4 %

1 %

1,85 %

Մարման վճար

0 %

• փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 12 ամսվա համար` 3% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 13-րդ ամսից մինչև 60-րդ ամիսը ներառյալ` 1.65% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 60-րդ ամսից հետո` 1%

0 %

Թողարկման վճար

4 %

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

68.3128

65.7651

62.2598

Ծախսերի գործակից

-

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Բերված տվյալները ներկայացված են 31.05.2014թ. դրությամբ:

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 03/06/2014 16:43