Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս A

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս B

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս C

Ակտիվներ

-

-

-

Եկամտաբերություն
(օրական)
 • օրական
 • տարվա սկզբից
 • վերջին 12 ամիսների
 • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
 • ստեղծման պահից(մ. տ.)
 • վերջին ամսվա
 • վերջին 3 ամիսների
 • ստեղծման պահից

 • 0.0902 %
 • 6.7826 %
 • 16.7867 %
 • 18.4757 %
 • 19.1114 %
 • 0.8074 %
 • 1.3241 %
 • 145.0980 %

 • 0.0885 %
 • 6.4289 %
 • 16.0881 %
 • 17.7585 %
 • 18.3896 %
 • 0.7579 %
 • 1.1728 %
 • 137.5790 %

 • 0.0860 %
 • 5.9294 %
 • 15.1055 %
 • 16.8157 %
 • 17.4407 %
 • 0.6877 %
 • 0.9588 %
 • 127.9780 %

Փայի հաշվարկային արժեք

2450.98

2375.79

2279.78

Ռիսկայնություն

-

-

-

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

0%

0 %

0 %

Կառավաման վճար

0,4 %

1 %

1,85 %

Մարման վճար

0 %

• փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 12 ամսվա համար` 3% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 13-րդ ամսից մինչև 60-րդ ամիսը ներառյալ` 1.65% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 60-րդ ամսից հետո` 1%

0 %

Թողարկման վճար

4 %

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

67.0446

64.3179

60.5624

Ծախսերի գործակից

-

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 31/01/2018 11:21