Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս A

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս B

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս C

Ակտիվներ

-

-

-

Եկամտաբերություն
(օրական)
 • օրական
 • տարվա սկզբից
 • վերջին 12 ամիսների
 • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
 • ստեղծման պահից(մ. տ.)
 • վերջին ամսվա
 • վերջին 3 ամիսների
 • ստեղծման պահից

 • 0.0243 %
 • 0.5995 %
 • 18.2508 %
 • -
 • 19.8229 %
 • 0.7887 %
 • 6.3926 %
 • 130.9060 %

 • 0.0223 %
 • 0.5662 %
 • 17.5431 %
 • -
 • 19.0957 %
 • 0.7373 %
 • 6.2317 %
 • 124.4920 %

 • 0.0203 %
 • 0.5195 %
 • 16.5485 %
 • -
 • 18.1469 %
 • 0.6645 %
 • 6.0045 %
 • 116.3350 %

Փայի հաշվարկային արժեք

2309.06

2244.92

2163.35

Ռիսկայնություն

-

-

-

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

0%

0 %

0 %

Կառավաման վճար

0,4 %

1 %

1,85 %

Մարման վճար

0 %

• փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 12 ամսվա համար` 3% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 13-րդ ամսից մինչև 60-րդ ամիսը ներառյալ` 1.65% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 60-րդ ամսից հետո` 1%

0 %

Թողարկման վճար

4 %

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

67.6107

65.0426

61.5114

Ծախսերի գործակից

-

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Բերված տվյալները ներկայացված են 31.05.2014թ. դրությամբ:

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 03/06/2014 16:43