Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս A

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս B

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս C

Ակտիվներ

-

-

-

Եկամտաբերություն
(օրական)
 • օրական
 • տարվա սկզբից
 • վերջին 12 ամիսների
 • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
 • ստեղծման պահից(մ. տ.)
 • վերջին ամսվա
 • վերջին 3 ամիսների
 • ստեղծման պահից

 • 0.1286 %
 • 8.9304 %
 • 15.3675 %
 • 18.1743 %
 • 18.6187 %
 • 1.0051 %
 • 2.3996 %
 • 150.0280 %

 • 0.1200 %
 • 8.4125 %
 • 14.6735 %
 • 17.4579 %
 • 17.9002 %
 • 0.9519 %
 • 2.2412 %
 • 142.0070 %

 • 0.1084 %
 • 7.6829 %
 • 13.6981 %
 • 16.4501 %
 • 16.9529 %
 • 0.8771 %
 • 2.0179 %
 • 131.7520 %

Փայի հաշվարկային արժեք

2500.28

2420.07

2317.52

Ռիսկայնություն

-

-

-

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

0%

0 %

0 %

Կառավաման վճար

0,4 %

1 %

1,85 %

Մարման վճար

0 %

• փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 12 ամսվա համար` 3% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 13-րդ ամսից մինչև 60-րդ ամիսը ներառյալ` 1.65% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 60-րդ ամսից հետո` 1%

0 %

Թողարկման վճար

4 %

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

62.8167

60.0351

56.1256

Ծախսերի գործակից

-

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 31/01/2018 11:21