Կենսաթոշակային ֆոնդ Ներդրումային ֆոնդ Կառավարման արդյունքներ

Ներդրումային ֆոնդերի համեմատություն

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս A

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս B

ԿԱՄ ՊԱՖ / դաս C

Ակտիվներ

-

-

-

Եկամտաբերություն
(օրական)
 • օրական
 • տարվա սկզբից
 • վերջին 12 ամիսների
 • վերջին 5 տարիների(մ. տ.)
 • ստեղծման պահից(մ. տ.)
 • վերջին ամսվա
 • վերջին 3 ամիսների
 • ստեղծման պահից

 • -0.3143 %
 • -0.2027 %
 • 10.0960 %
 • 14.1019 %
 • 18.0362 %
 • 0.1925 %
 • 1.5893 %
 • 154.0180 %

 • -0.3159 %
 • -0.2337 %
 • 9.4377 %
 • 13.4105 %
 • 17.3218 %
 • 0.1383 %
 • 1.4358 %
 • 145.4940 %

 • -0.3183 %
 • -0.2780 %
 • 8.5113 %
 • 12.4385 %
 • 16.3768 %
 • 0.0610 %
 • 1.2189 %
 • 134.5820 %

Փայի հաշվարկային արժեք

2540.18

2454.94

2345.82

Ռիսկայնություն

-

-

-

Արտարժույթային ակտիվների սահմանաչափ

0%

0 %

0 %

Կառավաման վճար

0,4 %

1 %

1,85 %

Մարման վճար

0 %

• փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 12 ամսվա համար` 3% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 13-րդ ամսից մինչև 60-րդ ամիսը ներառյալ` 1.65% • փայի ձեռքբերման օրվանը հաջորդող 60-րդ ամսից հետո` 1%

0 %

Թողարկման վճար

4 %

0 %

0 %

Շարպի գործակից (տարեկան)*

47.7022

44.6497

40.3417

Ծախսերի գործակից

-

-

-

* Շարպի գործակից (տարեկան)` վերջին 12 ամիսների համար ռիսկի միավորի դիմաց եկամտաբերությունն է:

 

Կենսաթոշակային ֆոնդերի համեմատություն

Թարմացվել է՝ 31/01/2018 11:21